Home / Audios / Chẳng còn gì cho nhau – ca sĩ Mai Hậu

Chẳng còn gì cho nhau – ca sĩ Mai Hậu

Nhạc & Lời : Nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc
Hòa âm :  Vũ Văn Tuyên