Home / CD Albums / Duyên mơ

Duyên mơ

Duyên mơ

nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc

  1. Duyên mơ, cs Xuân Phú
  2. Không có em, cs Bích Hà
  3. Muộn màng, cs Quỳnh Lan
  4. Điều muốn nói, cs Huy Bảo
  5. Tình ngờ, cs Quỳnh Lan
  6. Ẩn khúc gởi người, cs Phi Phi
  7. Tình treo ngành, cs Xuân Phú
  8. Giữ trọn cuộc tình, cs Mai Hậu
  9. Đường xa mấy nỗi, cs Quốc Bình
  10. Thoại khúc, cs Bích Hà