Home / Audios / Giữ Chung Niềm Nhớ – Ca sĩ Mạnh Tuấn

Giữ Chung Niềm Nhớ – Ca sĩ Mạnh Tuấn

Nhạc & Lời : Phạm Quang Ngọc
Hòa âm: Quốc Thịnh