Home / Audios / Biển – Ca sĩ Hương Giang

Biển – Ca sĩ Hương Giang

Nhạc : Phạm Quang Ngọc
Ý thơ : Xuân Diệu
Hòa âm : Quốc Thịnh