Home / Tin tức / Lâm Hảo Dũng – Đọc ” Thơ Tuyển của PHẠM QUANG NGỌC” trên VIỆT BÁO

Lâm Hảo Dũng – Đọc ” Thơ Tuyển của PHẠM QUANG NGỌC” trên VIỆT BÁO

VIỆT BÁO – Lâm Hảo Dũng 4-12-2013 về Tập Thơ Tuyển của PHẠM QUANG NGỌC