Home / Tag Archives: Article

Tag Archives: Article

Dậy đi thơ

Tỉnh dậy đi, thơ ơi! Ngoài hiên nắng lên rồi Sao ngủ hoài chi vậy? Tiếng cười chẳng động môi Tỉnh dậy đi, thơ ơi! Sao thân xác rã rời? Tiếc gì đêm trăng mộng Xinh môi em nụ cười Tỉnh dậy đi, thơ ơi! Hãy bước vui với đời …

Read More »