Home / CD Albums / Rừng mơ và chim

Rừng mơ và chim

Rừng mơ và chim

thơ Lê Nguyên Tịnh nhạc Phạm Quang Ngọc

 1. Thơ tình, cs Xuân Phú
 2. Mẹ, cs Thu Trang
 3. Thơ quỳnh, cs Thụy Long
 4. Lời biển hát, cs Mỹ Lệ
 5. Thi khúc tháng bảy, cs Xuân Phú
 6. Anh yêu em, cs Hoàng Quân
 7. Nơi gặp gỡ, cs Thu Trang
 8. Tình như Huế cổ kính, cs Xuân Phú
 9. Khúc riêng cho Huế, cs Xuân Phú
 10. Mộc lan, cs Mỹ Lệ
 11. Nếu, cs Xuân Phú
 12. Thức cùng núi sông, Hợp ca