Home / Thơ / Thơ PQN- Chúc Riêng Ta

Thơ PQN- Chúc Riêng Ta

Xuân này , ta chúc riêng ta
Chúc như cánh én bay qua tháng ngày
Chúc đời vội trắng hai tay
Khoác theo ảo vọng lưu đày phương xa
Chúc ngoan con nắng gần nhà
Chúc thương cây bưởi trổ hoa cuối mùa
Chúc gầy, em vẫn như xưa
Chúc sao con hỏi sững sờ " bố đâu" ?
Chúc vai áo rách thương nhau
Chúc khoai lót bụng, chúc rau qua ngày
Chúc quê hương hết đọa đày
Bình nguyên còn thuở luống cày trổ bông
Chúc ngày nắng quái trôi sông
Nắng lên biển Bắc, ngập lòng đại dương
Xuân này, xuân nữa , tha hương
Đốt nhang đuổi vía, hú hồn gọi tên
Ngõ vào xuân cũng lặng im
Bóng ta thui thủi trong đêm phủ mờ
Xuân về , dạ xót ngẩn ngơ
Chờ mong tiếng vọng bên bờ quê hương