Home / Thơ / Thơ PQN- Tôi đó ư ???

Thơ PQN- Tôi đó ư ???

Tôi có tuổi trẻ buồn như con sâu róm
Chẳng ai muốn đến gần
Nên chỉ thích thả diều chạy quanh sân
Để lòng mình tràn niềm vui trên con sân nắng
Mối tình đầu với cô L… hàng xóm
Cô hay đọc kinh và làm dấu luôn tay.

Tôi tự hỏi: còn tay nào dành cho mình đây?

Nên từ đó thấy đôi tay ngà là tôi đổ quạo!
Tôi có tuổi trẻ nhai gân buồn rệu rạo
Mắt học trò đã nhớ mẹ, thương cha
Tội đàn em quấn quýt trong nhà
Đâu còn biết ngoài sân tràn bóng nắng?

Tuổi trẻ tôi nhuốm nỗi buồn sâu lắng
Chẳng ham chi tơ liễu buông mành!
Đẩy tầm nhìn heo hút khoảng trời xanh
Nên không lớn tôi gù tôi đỡ nhớ
Nên không lớn tôi làm thơ nín thở….

( Phạm Quang Ngọc- Tập thơ DẬY ĐI THƠ 2018)