Home / CD Albums / Ngày anh yêu em

Ngày anh yêu em

Ngày anh yêu em

 1. Giữ chung niềm nhớ, cs Mạnh Tuấn
 2. Em ơi có anh, cs Mạnh Tuấn
 3. Tiếng đêm, cs Hương Giang
 4. Tình vui, cs Thụy Long
 5. Biển, cs Hương Giang
 6. Đời đi ta đi, cs Hương Giang
 7. Hãy nói yêu anh, cs Thụy Long
 8. Hoa Dã quỳ, cs Quỳnh Lan
 9. Lời nguyện bên giáo đường, cs Quỳnh Lan
 10. Đó là yêu, cs Quỳnh Lan
 11. Nắm xương gởi mẹ, cs Quỳnh Lan
 12. Em mùa xuân, cs Quỳnh Lan
 13. Có em bên đời, cs Hương Giang
 14. Ẩn khúc gởi người, cs Quỳnh Lan