Home / Audios / Tiếng Đêm – ca sĩ Hương Giang

Tiếng Đêm – ca sĩ Hương Giang

Nhạc & Lời : Nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc
Hòa âm:  Quốc Thịnh