Home / Audios / 60, vô lượng hư thanh – ca sĩ Duy Quang

60, vô lượng hư thanh – ca sĩ Duy Quang

Thơ : Lê Nguyên Tịnh
Nhạc : Phạm Quang Ngọc
Hòa âm: Duy Cường