Home / Thơpage 6

Thơ

Thơ với tôi là hơi thở của đời sống.
Thơ hết. Tôi chết
Thế giới thơ ảo. Tôi không ảo
Đời dạy tôi làm thơ. Tôi lăn lộn vào đời
Thơ tôi điều điều muốn nói.
Do vậy, thơ tôi tự đáy lòng
Có lỡ ngông nghênh, tầm bậy, cộc cằn,
Hãy tha thứ và độ lượng

(Phạm Quang Ngọc – Sydney 27-1-2012)

Dậy đi thơ

Tỉnh dậy đi, thơ ơi! Ngoài hiên nắng lên rồi Sao ngủ hoài chi vậy? Tiếng cười chẳng động môi Tỉnh dậy đi, thơ ơi! Sao thân xác rã rời? Tiếc gì đêm trăng mộng Xinh môi em nụ cười Tỉnh dậy đi, thơ ơi! Hãy bước vui với đời …

Read More »