Home / Thơ / Thơ PQN – CHÙM LỤC BÁT

Thơ PQN – CHÙM LỤC BÁT

CHÙM LC BÁT

 Ơn em

Ơn em làm ấm chỗ nằm
Làm chăn gối lệch sỗ sàng thịt da
Ơn em buồn ngó trông xa
Tiền thân thoáng hiện la đà bóng mây

Lên đồi

Lên đồi , bỏ dép, lên đồi
Áo quần cởi hết, định ngồi tịnh tâm
Chợt nhìn cánh bướm vô âm
Thì ra rồi cũng căn phần ở đây

Lủi

Nắng hanh, ta lủi bụi nằm
Gai đau đâm thấu nên quằn quại thân
Luồn ra nắng, đứng chết trân
Tìm đâu bóng mát chói chang lúc này?
Buồn buồn cùng nắng ngất ngây
Hóa tên lãng tử đu say mộng phàm

Trăng

Trăng theo ta, kiếp lưu đày
Hằng Nga chán chửa, phô bày ngực hoa!
Cuội nằm nhớ bóng cây đa
Ta nằm vọng thuở mẹ cha gọi về

Phạm Quang Ngọc