Home / Thơ / Thơ PQN – Thược Dược

Thơ PQN – Thược Dược

Thơ từng cánh thược dược
Tình như nụ đâm gai
Hỏi ai người năm trước
Còn chung kiếp đầu thai
Vẫn em chùm hoa nắng
Vời bóng nhớ dâng cao
Ta say dòng mật đắng
Nằm thiếp dưới trời sao
Về đi chiều độ lượng
Tầm xuân óng mộng vàng
Ta phất phơ chân phướn
Thiên địa sầu mang mang
Vọng đồng cơn ác điểu
Đêm đen khúc nhạc gào
Tóc em còn hơi hướm
Vương trên mảnh chăn đào
Thơ đan tình thược dược
Thành con bệnh ho khan
Từng ngóc tay đâm xước
Dòng kinh mạch mê hoang
Thở than niềm tuyệt vọng
Thăm thẳm xây lưng chiều
Tóc xanh đùn mây trắng
Hòa bóng núi xanh rêu
Niệm lời kinh ngạ khổ
Hun hút ánh đạo vàng
Thơ bung càn rực rỡ
Chiều ngan ngát hoàng lan

( Phạm Quang Ngọc- Tập thơ DẬY ĐI THƠ 2018)