Home / Audios / Hoa Kinh – ca sĩ Duy Quang

Hoa Kinh – ca sĩ Duy Quang

Thơ : Lê Nguyên Tịnh
Nhạc : Phạm Quang Ngọc
Hòa âm: Duy Cường