Home / Audios / Niêm Hoa – ca sĩ Thái Hiền

Niêm Hoa – ca sĩ Thái Hiền

Thơ : Lê Nguyên Tịnh
Nhạc : Phạm Quang Ngọc
Hòa âm: Duy Cường