Home / Thơ / thơ PQN – Chân Tướng

thơ PQN – Chân Tướng

Đẩy màn đêm, nhìn rõ mặt anh
Nỗi buồn thắt cổ, tuổi còn xanh
Anh đan lồng ngực bằng oan trái
Sữa mẹ thơm tho, ngọt chẳng lành

Đẩy màn đêm, thấy trái tim anh
Một đóa đau thương tỏa trước cành
Chia hai tâm thất yêu và nhớ
Ươm cánh môi bằng mật đá xanh

Cúi xuống bên này của vực đau
Thấy làn tóc xõa hóa ngàn lau
Đôi môi cắn chỉ còn rây máu
Chiếc bóng đêm thâu gối địa đầu