Home / CD Albums / Dấu yêu một đời

Dấu yêu một đời

Dấu yêu một đời

nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc

 1. Dấu yêu một đời, cs Thụy Long
 2. Tóc mơ, cs Mai Hậu
 3. Hoài khúc, cs Xuân Phú
 4. Hãy cố yêu cuộc đời, cs Minh Phương
 5. Em Sài Gòn, cs Quỳnh Lan
 6. Chỉ còn niềm hối tiếc, cs Bích Hà
 7. Khung trời riêng ta, cs Thụy Long
 8. Thêm một lầm lỡ, cs Xuân Phú
 9. Yêu em tình quê hương, cs Mai Hậu
 10. Hoa vô vi, cs Bích Hà
 11. Hoa vàng tình tôi, cs Minh Phương
 12. Tình cuối, cs Quỳnh Lan