Home / CD Albums / Dạ khúc tháng giêng

Dạ khúc tháng giêng

Dạ khúc tháng giêng

thơ Lê Nguyên Tịnh nhạc Phạm Quang Ngọc

hòa âm Quang Đạt

 1. Khúc tháng giêng, cs Mỹ Lệ
 2. Mộc lan tháng ba , cs Quỳnh Lan
 3. Gởi hồn thơ ấu, cs Xuân Phú
 4. Hư không, cs Tuyết Mai
 5. Dạ khúc tháng giêng, cs Mỹ Lệ
 6. Thu xưa, cs Thụy Long
 7. Ngày em đến, cs Lan Phương
 8. Hãy đến với anh, cs Mỹ Lệ
 9. Chỉ mình ta hiểu, cs Xuân Phú
 10. Hàm tiếu, cs Mỹ Dung
 11. Vòng tay hư không, cs Quỳnh Lan
 12. Mười năm giàu núi sông, cs Xuân Phú