Home / Audios / Tình yêu này cho em, Ca sĩ Quỳnh Lan

Tình yêu này cho em, Ca sĩ Quỳnh Lan

Nhạc & Lời : Nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc