Home / Audios / Thoại khúc – Ca sĩ Bích Hà

Thoại khúc – Ca sĩ Bích Hà

Nhạc & Lời : Nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc