Home / Thơ / Thơ PQN – nhầu

Thơ PQN – nhầu

rờ đầu ta
đụng mái sầu
vỗ vai áo cũng
nát nhầu tai ương
đời ta bít lộ
cùng đường
chẳng len lối cũ
chẳng nương tận cùng
nắm tay ta
ngón sượng sùng
lời an ủi cũng
lùng bùng lỗ tai
ta giờ hồn đã
trổ gai
đành thôi chiếc bóng
nối dài châu thân