Home / Thơ / Thơ PQN – Đầu Năm giữ Xe ở Chuồng Ngựa, nói chuyện với ngựa . . .

Thơ PQN – Đầu Năm giữ Xe ở Chuồng Ngựa, nói chuyện với ngựa . . .

Mày nằm thảnh thơi rung quả thìu biu
Cái mặt dài vêu, nhìn vào thấy ghét!
Hí hí đi con! Hí cho vui đời
Tao đứng chỉ xe, buồn tình muốn chết …

Mọi người vui xuân, đám đông phát rét
Bóng hồng đầu năm trông thấy mà ham!
Tay chỉ xe mà đầu nghĩ lan man
Xin em tí xuân tình nhấp nháy …

Mày nằm chuồng mát, ăn no nằm kềnh
Cái miệng nhai nhai, rãi nhằn ra cỏ ?
Chờ đến phút đua, soải vó phi nhanh
Kẻ thắng vênh vênh, đứa thua “ Đù-ỏa”

Sướng đời nghe con , cần chi nhảy nọc
Kiếp ngựa đua, rãi chảy đầy mồm
Rồi nằm kềnh mà tiếc cái trôn
Chủ dấu kín còn hơn mả tổ …

Như ta đây thắp sáng cả tâm hồn
Hình bóng giai nhân tìm trong cõi mộng
Như ta đây lòng đau thắt từng cơn
Mỗi chiếc xe qua kéo tình ta trĩu nặng ….

5.8.2001
( nhớ lúc giữ xe chợ Tết năm xưa …)