Home / Audios / Quế Hương – ca sĩ Duy Quang

Quế Hương – ca sĩ Duy Quang

Thơ : Lê Nguyên Tịnh
Nhạc : Phạm Quang Ngọc
Hòa âm: Duy Cường