Home / Audios / Không có em – Ca sĩ Bích Hà

Không có em – Ca sĩ Bích Hà

Nhạc & Lời : Nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc