Home / Audios / Hãy Nói Yêu Anh – ca sĩ Thụy Long

Hãy Nói Yêu Anh – ca sĩ Thụy Long

Nhạc & Lời:  Phạm Quang Ngọc
Hòa âm : Quốc Thịnh