Home / Audios / Dấu yêu một đời – Ca sĩ Thụy Long

Dấu yêu một đời – Ca sĩ Thụy Long

Nhạc & Lời : Nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc