Home / Audios / Áo hạ vàng – Ca sĩ Mai Thiên Vân

Áo hạ vàng – Ca sĩ Mai Thiên Vân

Thơ : Hư Vô
Nhạc : Nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc
Hòa âm & Phối khí : Vũ Văn Tuyên